Hỗ trợ : vitricongty.com@gmail.com

eBay Inc. 340 Lượt xem

eBay Inc.

340 Lượt xem
Giới thiệu về Công ty

eBay Inc., is an American multinational corporation and e-commerce company, providing consumer-to-consumer & business-to-consumer sales services via Internet. It is headquartered in San Jose, California, United States.

Liên hệ chúng tôi

Về chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi